บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | เทคโนโลยี | ระบบคุณภาพ | ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | ปรัชญา๙ประการของNicholson | CSR |
เลือกผลิตภัณฑ์
บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

๐ โซดาไฟ 32%

๐ โซดาไฟ 50%

๐ คลอรีนเหลว

๐ โซเดียมไฮโปคลอไรต์

๐ กรดเกลือ

ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงชนิดเมมเบรนเซลล์
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คือ โซดาไฟ,
คลอรีนเหลว, กรดเกลือและโซเดียมไฮโปคลอไรต์ สำหรับป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสากรรมหลักภายใน ประเทศ อาทิเช่นอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์
กระดาษและเยื่อกระดาษ ผงชูรสโมโนโซเดียม
กลูตาเมต ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผงซักฟอกและสบู่ อุตสาหกรรมเหล็กและการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัท มีคุณภาพตรงตาม มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย อ่านต่อ ...
รางวัล

ISO9001ISO14001


ติดต่อ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 7 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
โทรศัพท์:66 2860-8920-6 โทรสาร:66 2860-8917

โรงงาน: เลขที่ 403 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
โทรศัพท์:66 2323-9980 โทรสาร:66 2323-9188

ติดต่อทางอีเมลล์ Click ที่นี่
แผนที่ สำนักงานใหญ่

แผนที่ โรงงาน

© 2006 Siam PVS Chemicals Company Limited.